Naambadges met uw logo!

Gratis drukproef en een geheel vrijblijfende offerte.
Naambadges-bestellen.nl

Betalingsmethoden


Badges bestellen en veilig betalen. Bij ons kunt u verschillende betalings- methoden kiezen. Bekijk hier onze pagina met een overzicht.

Privacy verklaring

Uw bedrijfs- en contactpersoongegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Multibadge. 
Uw gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst, risicobeheer en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder ook het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Multibadge valt. 
Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit ons laten weten via een e-mail naar info@multibadge.nl of per telefoon (020 – 668 12 86). Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend door Multibadge gebruikt en zullen nooit aan derden worden verstrekt. Voor reacties op ons privacybeleid of voor de wijziging en/of inzage van uw gegevens kunt u ook terecht bij de afdeling relatiebeheer. 

Neem contact op met onze afdeling relatiebeheer via: 
E-mail: info@multibadge.nl 

Tel: 020 – 668 12 86 
Fax: 020 – 665 47 57

Privacy op internet

Tijdens een bezoek aan onze website wordt uw ip-adres herkend en zo mogelijk de domeinnaam en de site of e-mail van herkomst. Multibadge bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele bedrijfsgegevens, maar slechts om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website en e-mail nieuwsbrieven te optimaliseren. Om onze dienstverlening te verbeteren maken wij beperkt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand wat bij bezoek aan onze site op uw computer wordt geplaatst om informatie over uw bezoek te registreren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen.

E-mailadressen

Uw zakelijk e-mailadres wordt uitsluitend in ons systeem bewaard als dit rechtstreeks aan ons doorgegeven wordt. We gebruiken dit e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is doorgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden indien hier toestemming voor is verleend. Deze toestemming is ten allen tijde weer in te trekken, de mogelijkheid wordt hiertoe geboden in elke commerciële e-mailcampagne die u van Multibadge ontvangt. U kunt dit ook via telefoon of e-mail aan onze afdeling relatiebeheer mede delen op het hierboven vermelde adres. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden

Overige informatie 

Multibadge bewaart alle bedrijfs- en contactpersooninformatie die u vrijwillig aan ons verstrekt via deze site. Deze informatie wordt gebruikt ten behoeve van marketing- en service doeleinden. Als u ons via onze site uw postadres of telefoonnummer meedeelt kunt u periodiek mailings en catalogi van ons ontvangen. Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u hiervoor contact opnemen met de afdeling relatiebeheer op het hierboven vermelde adres.

Wijzigen van uw gegevens 

Wij stellen het op prijs, als u melding maakt van eventuele onjuiste klantinformatie, zodat wij u in de toekomst op correcte wijze kunnen benaderen.

Beveiligde verbinding

Om u te kunnen verzekeren van de veiligheid en bescherming van uw gevoelige informatie zoals uw credit card nummer en overige klantgegevens, hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Wij maken gebruik van een 128 bit Secure Sockets Layer (SSL), de nieuwste technologie om uw data te coderen en beschermen.

Toepasselijkheid

Dit privacybeleid en de Algemene Voorwaarden van Multibadge zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.